gözläňesasy hyzmatlar

Gözler, dodaklar, ýüz we beden üçin şahsy bellik makiýaupy we derini bejermek önümleriniň doly görnüşini hödürleýäris.

saýlamagy maslahat berýäris
Barlyk Klassiki döretmekdir

 • Gymmatlyklarymyz
 • Toparymyz
 • Tejribämiz

Önümlerimizde paraOK paraben, haýwan synagy ýok we olaryň hemmesi Wegan

 • GMPc we ISO22716 şahadatnamalary
 • CSR şahadatnamalary
 • Disneý tarapyndan ygtyýarlandyrylan
 • EUB we FDA zerur bolsa laýyk gelýär
 • Haýwanlarda synag edilmedi
 • Paraben Mugt
 • Wegan
 • Zerur bolsa uglerod däl gara

4 sany uly inersener, 4 inersener, 2 prosessor inersener, 8 nusga alyjy we 30-dan gowrak beýleki kadalaşdyryjy hünärmen, resminama tabşyrýan agzalar, kätipler we hünärmenler.

 • GMPc we ISO22716 şahadatnamalary
 • CSR şahadatnamalary
 • Disneý tarapyndan ygtyýarlandyrylan
 • EUB we FDA zerur bolsa laýyk gelýär
 • Haýwanlarda synag edilmedi
 • Paraben Mugt
 • Wegan
 • Zerur bolsa uglerod däl gara

ABŞ, Angliýa, Kanada, Europeewropa we Awstraliýa ýaly esasy marka müşderileri bilen işleýäris.Global düzgünler bilen gaty bir meňzeş we önümi barlamak we hasaba almak üçin ähli resminamalary berip bileris.

 • GMPc we ISO22716 şahadatnamalary
 • CSR şahadatnamalary
 • Disneý tarapyndan ygtyýarlandyrylan
 • EUB we FDA zerur bolsa laýyk gelýär
 • Haýwanlarda synag edilmedi
 • Paraben Mugt
 • Wegan
 • Zerur bolsa uglerod däl gara